Følg os

Pigetalent

Vi kan ikke planlægge resultatet, men vi kan planlægge vores præstation

Vision - Talenthuset

Vi vil være et af landets førende talentfabrikker, der er kendetegnet ved kvalitet i Vindermentalitet, Spillerudvikling og Kommunikation

V - Vindermentalitet vil vi skabe i vores træninger/kampe og hos vores spillere, trænere, ledere og frivillige.

S - Spillerudvikling er og skal være vores kernekompetence. At udvikle vores spillere skaber/tiltrækker bedre spillere og bedre resultater.

K - Kommunikation er altafgørende for at vores spillere, trænere og forældre har tillid til vores strategi og daglige arbejde på banerne.

Strategi

1. Rekruttering.

Vi SKAL rekruttere HIT (Hurtig - Individuel - Teknisk) spillere med Vindermentalitet

 • De mest motiverede U8-U12 spillere i lokalområdet gennem Skolesamarbejde og HIT træning.

 • De bedste U13-U15 spillere i Østjylland gennem struktureret samarbejde med AGF Klubsamarbejde.

 • De bedste U16-U21 spillere i Vest-Danmark gennem struktureret og kvalitativ scouting.

2. Spillerudvikling

Vi SKAL udvikle en HIT (Hurtig - Individuel - Teknisk) spiller med Vindermentalitet.

 • Vi SKAL udvikle Hurtige spillere.

 • Vi SKAL udvikle Individuelle spillere.

 • Vi SKAL udvikle Tekniske spillere.

 • Vi SKAL udvikle spillere med vindermentalitet.

3. Transition

Vi SKAL sikre en transition på over 80% fra Talent til Topspiller.

 • Transitionstrategi mellem U18 DM og Kvindeliga i tæt samarbejde med 2-3 lokale U21/1. division i Østjylland.

 • Altid 3-4 transitions spillere med til træning => det kræver vi acceptere dem som udviklingsspillere og guider/vejleder dem i vores træninger.

4. Transfers

Vi SKAL sikre kontraktspillere med potentiale og præstation.

 • Potentiale (talent/salg)

 • Præstation (træningeffektivitet og kampe)

 • Derigennem sælge spillere til internationalt niveau og geninvestere den økonomiske gevinst.

Præstation = Spillerudvikling

(Rekruttering + Transition + Træningsmiljø + Trænerudvikling + Holdudvikling)

Opgaverne i forhold til DBU Pigelicens

 • Strategi.

 • Organisation, struktur og HR.

 • Kommunikation (eksternt/internt).

 • Trænerudvikling.

 • Holdudvikling.

 • Spillerudvikling og Uddannelsessamarbejde.

 • Rekruttering.

 • Infrastruktur, bolde og materialer.