Hvad skal vi lykkes med

Rekruttering

Beskrivelse - klik her

 • U3-U8: De mest motiverede piger igennem Skolesamarbejde og Super Match days (forår/efterår).

 • U9-U12: HIT Træning med spillere fra Djursland, Favrskov og Aarhus N.

 • U13-U15: Talenttræning, Prøvetræningsforløb og klubskifte.

 • U16-U18: Fokus på efterskole spillere der kommer retur. 4 træninger i foråret som opsamling.

6 møder årligt - første tirsdag i:

 • Efterår: September, Oktober og December.

 • Forår: Februar, Marts og Juni.

Spillerudvikling

Spillerudvikling - klik her

 • Vi SKAL udvikle en HIT (Hurtig - Individuel - Teknisk) spiller med vindermentalitet i ALLE træninger.

 • Spillerudviklingssamtaler (3 fastsatte møder årligt).

 • Optimering af den eksisterende træningseffektivitet/tid på banen og øget antal kvalitative gentagelser/aktioner (morgen-, hold-, position- og individuel træning).

Træningsmiljø - klik her

 • Træningsfremmøde på 90%

Holdudvikling - klik her

 • Curriculum (Fagligt indhold og ugeplaner/årshjul)

 • Implementering af Holdudvikling

Trænerudvikling - klik her

 • Evalueringsmøder (Ugentlig sparring på banen og 2 heldagsmøder årligt)

 • Trænerakademi med ungdomstrænere (4 x årligt)

Transition - klik her

 • Transitionsmøder (Ugentlig sparring, 1 månedligt møde - den første tirsdag hver måned)

 • Transitionsplan for den enkelte spiller med potentiale til Fra Talent til Topspiller (daglig sparring på banen og opfølgning hver måned)