Spiller udvikling

90% spilleren selv - 10% træneren der påvirker/vejleder

"Antallet af aktioner hos den enkelte spiller og mængden af effektiv træningstid"

Fra Talent til Topspiller

Spiller udviklingsprofil

Vi SKAL udvikle en Aarhus Women Football HIT (Hurtig - Individuel - Teknisk) spiller med vindermentalitet

Vi SKAL udvikle Hurtige spillere => det kræver vi træner koordination/hurtige fødder og temposkift med/uden bold i hver træning.

Vi SKAL udvikle Individuelle spillere => det kræver vi træner 1v1, 2v2, 3v3, 4v4, undertal/overtal og konstant tvinges til at træffe individuelle beslutninger.

Vi SKAL udvikle Tekniske spillere => det kræver vi træner med et mindst 500 berøringer/touches og mindst 300 aktioner (førsteberøringer, pasninger, afslutninger, vendinger, erobringer osv.) i højt tempo og under pres i hver træning.

  • 5,5 berøringer i minuttet på 90 min. træning, 1 berøring hver 10. sekund
  • 3,3 aktioner i minuttet på 90 min. træning, 1 aktion hver 18. sekund.
  • I en fodboldkamp har spilleren 80-130 antal berøringer/aktioner.

Vi SKAL udvikle spillere med vindermentalitet => det kræver vi træner positiv/konstruktiv reaktion efter fejl-aktioner og spilleren har fokus på kontrollerbare forhold i både træning og kamp.

Spillerudviklingsmodel

Det hele menneske - De 6 S´er

ANERKENDELSE er selvfølelse, og denne følelse er fundamentet for selvværd og selvtillid.

  • Succes (Mål, Gameplan, Søvn/Kost)
  • Selvtillid (Tillid og Spil på grænsen)
  • Selvevaluering (Video, 360 grader, buddy, Rolle/Positionsmodeller)
  • Socialt (Familie og venner)
  • Sund kost (Benzin på motoren)
  • Søvn (kl. 22-02 Fysisk restitution/kl. 02-06 Psykisk restitution)

Søvn og skader

Søvn og sygdom

Spillerudvikling

U12-U13

Individuelt: Særlig fokus på teknisk træning – herunder især førsteberøringen (aktiv og passiv), pasningskvalitet og løb med bold. Alle spillere tør udfordre direkte modstander 1v1. Første tilvænning til elitefodbold/træning.

Kollektivt: Holdet arbejder i særlig grad med at være spilbestemmende og i boldbesiddelse - herunder at gøre banen ”stor” i forhold til at skabe dybde og bredde, samt fokus på at vende spillet for at skabe overtal og plads til at udfordre 1v1.

U14-U15

Individuelt: Primær fokus på teknisk træning – herunder især possession/at spille i vinkler og forberede rum. Desuden øget forståelse for taktiske principper og især med hensyn til udvikling af relationelle færdigheder – herunder spilintelligens.

Kollektivt: Holdet arbejder i væsentlig grad med at være spilbestemmende og i boldbesiddelse. Spillerne har forståelse for kollektivets udnyttelse af individuelle styrkeområder. Det er vigtigt at gå på banen for at være bedst mulig selv - men det er vigtigere at gå på banen for at gøre medspillerne gode!

U16-U18

Individuelt: Særlig fokus på at gøre de bedste spillere klar til højeste niveau – især i forhold til rum, tid og orienteringsevne. Udvikling af spidskompetencer og pladsbestemt i forhold til behov og muligheder. Desuden fokus på den fysiske og den internationale dimension samt karriereplanlægning/uddannelsesplan.

Kollektivt: Primær fokus på perfektioneringen af hele spillet – herunder især 360 graders perception, omstilling og hurtig generobring. Derudover fokus på variation af tempo i løb og pasninger i forhold til pres – possession som taktisk element – samt pres i forhold til forskellige spillestile.

Spillerudviklingssamtale

Udviklingsområder:

Teknisk: At alle spillerne oplever en udvikling af tekniske færdigheder gennem udfordringer og fart/temposkift.

Taktisk: At skabe forståelse for spillet i forhold til både medspillere og modspillere i offensive og defensive aspekter.

Atletisk: At skabe atletiske spillere gennem træning af eksplosivtiet, smidighed og koordination.

Mentalt: At bevidstgøre spillerne om mål/plan på og udenfor banen samt forståelsen af den individuelles spillers mentale tilstand.

Socialt: At udvikle spillernes forståelse for det sociale aspekt i sport - og følelsen af at lykkes i fællesskab med andre.

Samtalen: Ejerskab og Spillerinvolvering

Samtalens første del skal være ledet af spilleren. Spilleren skal ved hjælp af fakta/data og tanker om deres egen indsats og fremskridt i den forgangne træningsperiode diskutere deres udvikling med træneren. Træneren skal i samtalen være støttende i refleksionen og give feedback til spilleren ligesom træneres også skal være behjælpelig med at frembringe argumenter om nødvendigt (med udgangspunkt i spillerens konklusioner). Samlet skal dette lede til enighed om fastsættelse af fremtidige udviklingsmål.