Uddannelses netværk

ESAA - Elite Sports Akademi Aarhus

ESAA er et partnerskab mellem lokale klubber, byens uddannelsesinstitutioner, Team Danmark og DIF. Partnerskabet er forankret i Aarhus Kommune ved fonden Eliteidræt Aarhus.

ESAA tilbyder mulighed for at kombinere uddannelse med talent- og elitesport – DUAL CAREER.

Du har mulighed for at blive en del af ESAA i både i folkeskolen og på ungdomsuddannelse.

På uddannelsessiden samarbejder ESAA med Rundhøjskolen og Ellevangskolen om folkeskolens talentklasser (8.-10 klasse). På ungdomsuddannelse samarbejder vi med Risskov Gymnasium, Marselisborg Gymnasium, Aarhus Business College, Viby HF og Aarhus Tech.

Sportsligt har ESAA samarbejde med stærke talent- og elite miljøer i Aarhus og der er disciplinspecifik morgentræning i atletik, badminton, ballet, basketball (dr + pi), brydning, fodbold (dr + pi), gymnastik, håndbold (dr + pi), orienteringsløb, sejlsport, sportsdans, svømning, taekwondo og tennis.

ESAA arbejder indenfor rammen Mind, Body, Culture og Team. ESAA har fokus på det hele menneske og arbejder med alle sider af en ung talentfuld udøvers relation til sport og uddannelse. Læs mere om ESAA her: https://esaa.dk/

Dual Career

  • Støt op om et uddannelsesprojekt hos den enkelte spiller, og tænk i en langsigtet og bæredygtig talentudvikling.
  • Hav et tæt samarbejde med uddannelsens aktører og vær opmærksom på vigtige afleveringer og eksaminer.
  • Juster sportslige forventninger til spilleren i uddannelsesmæssige spidsbelastninger, og husk, at fleksibiliteten skal gå begge veje.
  • Forsøg at indpasse obligatoriske lektiecaféer under sportslige ophold.
  • Respekter den enkeltes prioriteringer af sport og skole, men vær opmærksom på uhensigtsmæssigt stor prioritering af den ene karriere.
  • Assister spilleren i at finde sin individuelle sport-life balance, hvor der er plads til uddannelse, sport og et socialt liv.
  • Lad spilleren tage ejerskab over sin egen karriere, men giv værktøjer til, at hun kan søge hjælp.
  • Stol på, at en dual career skaber vindere på den lange bane!