Træner udvikling

Vi kan øge antallet og længden af træningspas, og vi kan gentage den specifikke færdighed flere gange, men først og fremmest kan vi planlægge den enkelte træning, så træningstiden udnyttes fuldt ud.

Overvejelser til Trænere:

 • Hvordan kommer vi hurtigt i gang med træningen?
 • Hvilke rutiner vil vi skabe omkring start, evaluering, instruktioner og afslutning?
 • Hvordan undgår vi køer og ventetid?
 • Hvordan undgår vi, at nogle melder sig ud og bliver passive under træningen?
 • Hvordan undgår vi, at tiden til organisering og forklaring går ud over tiden til aktioner?
 • Hvordan laver vi optimale gruppestørrelser og inddelinger?
 • Hvordan organiserer vi, så der bliver flow i øvelserne, og vi undgår unødige pauser?

Forventninger til Trænere :

 • Alle øvelser tager udgangspunkt i de temaer, der er skitseret i Aarhus Women Football Curriculum. Målet med disse er positiv erindring af handling eller løsning indenfor det aktuelle tema.
 • Alle øvelser bygger på forståelsen af, at størstedelen af læring sker implicit (hjernen og nervesystemet tager mere ind, end bevidstheden kan opfange).
 • Det er vigtigt, at der skabes stor aktivitet og at aktiviteten er fodboldspecifik (medspillere, modspillere, bold, længderetning).

Trænerudviklingsmiljø

 • Motivation og engagement: Når strategien er lagt fra ledelsen er det vigtigt, at få involveret spillere/trænere/ledere i indsatserne og de kan føle en motivation og derigennem opleve engagement fra alle.
 • Forklaring: Vigtigt at alle spillere/trænere/ledere får mulighed for, at komme i dialog med ledelsen om deres bekymringer og de for forklaringen om beslutningerne på et saglig grundlag.
 • Klarhed med hensyn til forventningerne: Det kræver at ledelsen får sat nogle tydelige præstations mål op for spillere/trænere/ledere. På den måde bliver der klarhed over forventningerne til hinanden og ledelsen.
 • Højnelse af ambitionsniveau: Det handler om at ledelsen får skabt nogle sejre gennem indsatserne og kommer tættere på, at opnå strategien. Dermed hæver vi ambitionerne og oplever fælles sejre.
 • Kollektiv læring: Vigtigt at ledelsen benytter læringsmodellerne og evaluering i fællesskab. På den måde drager vi nogle fælles erfaringer og får en kollektiv læringsproces.
 • Loyalitet over for beslutningen: Det kræver at ledelsen hele tiden er opmærksom på, at spillere/trænere/ledere er med på ændringerne og beslutningerne. Hvis ikke så kræver det ekstra kommunikation, forståelse og tydelighed i dialogen. Det kræver konstant loyalitet til ledelsens beslutninger, hvis VI SKAL LYKKES.

Trænerprofil

Aarhus Women Football ønsker at udvikle trænere som har/kan:

Positiv træner adfærd => det kræver at træneren har evnerne til at skabe og vedligeholde positive relationer i øjenhøjde med den enkelte spiller til både træning og kamp.

Positiv kommunikation => det kræver at træneren har arbejder med positiv og tydelig Coaching, Vejledning og feedback-færdigheder til både træning og kamp.

Udviklende faglighed => det kræver at træneren hele tiden udvikler sig fagligt gennem observationer (Analysere - Evaluere - Vurdere) med henblik på udvikling af den enkelte spiller og holdet.

Skabe et stærkt træningsmiljø => det kræver at træneren kan skabe en kultur med Kvalitet-Krav-Konkurrence-Koncentration til både træning og kamp.

Et stærkt teamlederskab => det kræver at træneren har respekt for og er udviklende om det resterende team og forstår dynamikkerne i teamledelse ud fra at sætte styrker og svagheder bedst muligt i spil

Træner adfærd

"Det er vigtigt, at en træner har evnerne til at skabe og vedligeholde relationer i øjenhøjde med den enkelte spiller"

Stemme, kropssprog, humør, engagement, spørgende, støttende, selvforvaltende eller instruerende afhængig af situationen og formålet.

Handler om at forstå sin egen adfærds betydning for træningsmiljøet.

Trænerens omgang med spillerne er en afgørende faktor i udviklingen af den enkelte spiller og holdet som helhed. Få kendskab til pædagogiske (Undervisning, Opdagelse, Uddannelse) og didaktiske (Undervisningens og læringens teori og praksis) værktøjer og redskaber, der kan understøtte trænerens adfærd.

Kommunikation

"Kommunikation på banen skal trænes på banen"

Positiv Coaching, Vejledning og feedback-færdigheder

Trænerens verbale og non-verbale kommunikation og sammenhængen mellem disse. Trænerne vil træne det at kommunikere individuelt til spilleren under både træning og kamp. Kommunikere til en gruppe af spillere, men også det at kommunikere med forældre til spillere.

Effektiv kommunikation giver noget til samarbejdet på holdet eller i træningsmiljøet (f.eks. struktur, gejst, selvtillid, fokus eller ro).

Faglighed

Observationer: Analysere - Evaluere - Vurdere

Handler om at gennemføre faglige observationer med henblik på udvikling af den enkelte spiller og holdet.

Feedback er essentielt i forhold til at udvikle sig som spiller. Feedback er dog mest effektivt, hvis det gives rettidig i forhold til opgaven, og at feedbacken er fremadrettet og brugbar, så spilleren ved hvad det er hun skal arbejde med i forhold til muligheder og områder.

 • Hvad skete der?
 • Hvad lærte jeg (eller spillerne)?
 • Hvordan kan jeg bruge det?
 • Hvorfor skete det?
 • Hvad skal jeg huske at gentage/ændre?

Træningsmiljø

"Øg antallet af aktioner hos spillerne og maximal udnyttelse af tiden på banen".

Matchning af den enkelte spiller gennem træningsgrupper på 8-10 stk.

Kvalitet-Krav-Konkurrence-Koncentration

Fokuserer på træningsmiljøet betydning for holdet og den enkelte spiller.

Hvis det ikke er rart at komme i klubben, vil der både ske et frafald af spillere og spillerne vil ikke udvikle sig optimalt. Der blive fokuseret på spillerens tilhørsforhold, medbestemmelse og mestring.

Træningsledelse

Forberedelse

 • Trænerteamet planlægger træningen ud fra tema og øvelser, som er defineret af klubben.
 • Har skabt oversigt over, hvilke spillere der deltager i træningen og evt. spillere,der skal doseres.
 • Har planlagt øvelserne i detaljer samt lavet gruppeinddelinger.
 • Har kvalitetssikret og klargjort udstyret på banen inden træningen starter (bolde, veste og kegler).

Før træningen med spillerne (10 min før træningsstart på banen)

 • Informerer spillerne om temaet for træningen samt hvilke momenter, man skal holde ekstra fokus på. Illustrer gerne ved brug af visuelle hjælpemidler (video, PowerPoint, tavle etc.).
 • Er i dialog med spillerne om, hvorledes de opfatter/har forstået træningstemaet.

Undervejs i træningen

 • Viser ønsket adfærd og stopper situationer i træningen, og coache/vejleder med spillerne om valg af løsninger i forhold til træningens tema.
 • Giver spillerne konstruktiv feedback, og har større fokus på de aktioner som lykkes frem for de aktioner, der mislykkes.
 • Vurderer undervejs, hvilke momenter man ikke lykkes med og justerer eventuelt på øvelsen for at skabe flow.

Efter træning

 • Taler med spillerne om de positive erfaringer, der er skabt indenfor træningstemaet. Opsummerer og skitserer vejen videre (næste træning).
 • Trænerteamet evaluere og reflektere sammen over træningen på vej ned. Hvad lykkes ? Hvad udfordre os ? Hvad skal vi lykkes med næste gang ?

Træningsgrupper (Matchning)

Der opdeles i mindre træningsgrupper af 8-12 spillere udfra individuelle kompetencer. Individuelt fokus i kollektive øvelser.

 • C-coaching taktisk/teknisk fokus (8-12 stk.)
 • U-udvikling teknisk/taktisk fokus (8-12 stk.)
 • > 24 spillere (3 grupper a 8-12 spillere)

Manchester Uniteds erfaringer med 4:4

 • 135% flere afleveringer
 • 260% flere scoringsforsøg
 • 500% flere mål
 • 225% flere 1:1 situationer
 • 280% flere dribling/finter

…i forhold til 8:8

Fra elitetræner til toptræner