Forældretræner

Ti gode råd til forældretræneren

  1. Inddrag og opdrag de øvrige forældre fra første træningsdag – både til træning, sociale tiltag og kampe.
  2. Du er både træner og mor/far på samme tid – husk det.
  3. Tag aldrig problemer fra træning/kampe med hjem.
  4. Dit barn skal behandles på lige fod med de andre.
  5. Ros jeres barn lige så meget som de andre roses.
  6. Pres ikke jeres barn til at komme til træning/kamp – de kan også være trætte ligesom andre spillere.
  7. Vis begejstring – ”Hænderne over hovedet dage”.
  8. Du er et forbillede. Børn gør, som du gør – ikke som du siger.
  9. Træning af børn og unge handler først og fremmest om udvikling. At vinde eller tabe er blot noget, der følger med.
  10. Hold mund og lad børnene spille. Vi skal ikke korrigere og rette på dem hele tiden. Lad dem selv finde løsninger.