Træningsmiljø

Vi SKAL have Danmarks bedste træningsmiljø

  • Vi SKAL stille KRAV til hinanden=> det kræver spillerne skal mærke, at der bliver stillet krav til dem. Det gælder både i forhold til trænere og medspillere. Kravene skal være afstemt den enkelte spillers niveau.
  • Vi SKAL have KONKURRENCE i truppen med 18-20 spillere (min. 2 pr. position) og konkurrenceelementet er en væsentlig bestanddel i træningen => det kræver at vi har et træningsfremmøde på 90% (90 træninger i foråret og 90 træninger i efteråret).
  • Vi SKAL have KONCENTRATION i træningerne => det kræver at når vi træner, så træner vi – når vi har fri, har vi fri. Fra træningsstart til slut skal spillerne vide, at det er af afgørende betydning for deres udbytte af træningen, at de udviser skærpet opmærksomhed hele tiden.
  • Vi SKAL have KVALITET i træningen => det kræver at spillerne er bevidste om hvad vi skal træne, hvorfor vi skal træne det og hvordan vi kan sætte træningen ind i kontekst med noget af det vi allerede har lært, for at skabe intelligente fodboldspillere.

Koncentration

Når vi træner, så træner vi – når vi har fri, har vi fri. Fra træningsstart til slut skal spillerne vide, at det er af afgørende betydning for deres udbytte af træningen, at de udviser skærpet opmærksomhed hele tiden (senere en selvfølgelighed). Spilleren skal komme for at træne og ikke for at blive trænet. Kravet til koncentration må dog aldrig overskygge selve glæden ved at træne.

Konkurrence

Konkurrenceelementet er en væsentlig bestanddel i træningen. Det gælder især som motivationsfaktor. Konkurrence er et centralt element i at spille elitefodbold.


Krav

Spillerne skal mærke, at der bliver stillet krav til dem. Det gælder både i forhold til trænere og medspillere. Kravene skal være afstemt den enkelte spillers niveau, men alle skal have forståelse for, at den enkelte spillers individuelle færdigheder er grundlaget og forudsætningen for kollektivets muligheder og succes.

Kvalitet

Træningen skal kvalitativt være så tæt på de krav, som spilleren bliver stillet over for i kamp (f.eks. teknisk) som muligt. Træningen skal planlægges for den enkelte spiller over længere tid, ligesom træningen differentieres for den enkelte.